Výročná správa 2019

Príhovor správkyne Nadácie SPP

Správna rada

MUDr. Jozef Dolinský
predseda správnej rady
Ing. Štefan Šabík
člen správnej rady
Ing. Michal Ďurkovič
člen správnej rady
JUDr. Marián Valko
člen správnej rady
Ing. Rudolf Slezák
predseda dozornej rady
Ing. Ján Szalay
člen dozornej rady
Ing. Milan Hargaš
člen dozornej rady

Nadácia SPP v službách verejnosti

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity Nadácie.

7509894,73€
celková podporená suma
prerozdelená v roku 2019 na podporu verejnoprospešných projektov.
7
grantových programov
Financie rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.
585
podporených projektov
ktoré majú potenciál meniť veci k lepšiemu a prinášajú jedinečné riešenia.
Vzdelávanie
Podporujeme projekty ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania.
Kultúra
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporujeme projekty zamerané na ochranu pamiatok a oživenie zvykov a tradícií.
Ochrana zdravia
Prispievame k zlepšeniu vybavenia nemocníc a starostlivosti o pacientov a podporujeme rozvoj športových talentov.
Regionálny rozvoj
Sppoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Dobrovoľníctvo
Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám a podporujeme ich verejnoprospešné projekty.
Znevýhodnení
Pomáhame skvalitňovať život ľudí so znevýhodnením, podporou modelových a inovatívnych prístupov k integrácii.

Výročná správa 2019

stiahnuť
VS_NSPP_2019_FINAL.pdf

Prílohy k VS 2019

stiahnuť
Prílohy k VS_2019_FINAL.pdf

Správa audítora

stiahnuť
Nadacia SPP _Sprava audit, VS, ucto.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Nadacia SPP poznamky 2019 FINAL.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Súvaha Nadácia SPP 2019.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Výkaz_ziskov_a_strát Nadácia SPP 2019.pdf

Podporené granty v roku 2019

stiahnuť
Podporeni_2019 granty NSPP.pdf